સીધે સેરડે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીધે સેરડે ચડવું

  • 1

    રીતસર સીધે રસ્તે ચાલવું કે વર્તવું.