સીલ મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સીલ મારવું

  • 1

    સીલ લગાવીને બંધ કરવું.