સેનાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સેનાવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    (સમાજ ને રાજ્યમાં) સેનાબળ સૌથી મુખ્ય છે એવું માનતો વાદ; 'મિલિટેરિઝમ'.