સોગંદ ઉપર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોગંદ ઉપર

  • 1

    સોગનપૂર્વક.