સોગંદ ખવડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોગંદ ખવડાવવા

  • 1

    સોગન લેવડાવવા.