સોગંદ લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોગંદ લેવા

  • 1

    સમ ખાવા; પ્રતિજ્ઞા કરવી.