સોંઘું મોંઘું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોંઘું મોંઘું થવું

  • 1

    માન માગવું.