સોટો ચલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોટો ચલાવવો

  • 1

    માર મારવો.

  • 2

    સત્તા ચલાવવી.