ગુજરાતી માં સોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોડ1સોડ2

સોડે1

અવ્યય

 • 1

  પડખે; નજીક.

 • 2

  પ્રમાણે; રીતે.

મૂળ

જુઓ સોડ સ્ત્રી૰

ગુજરાતી માં સોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોડ1સોડ2

સોડ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પાસું; બાજુ.

 • 2

  લાજ કાઢવામાં કે સૂતેલું માણસ મોં ઢાંકવા કપડું મોઢા પર લે છે તે.

 • 3

  સોડવણ.

મૂળ

સ+प्रा. उवट्ट (सं. उद्+वृत्)=પડખું ફેરવવું

ગુજરાતી માં સોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોડ1સોડ2

સોડ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  સોડવું તે; વાસ.

 • 2

  બો; ગંધ.

મૂળ

સોડવું ઉપરથી