સોડમાં ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોડમાં ભરાવું

  • 1

    -ને પડખે-આશ્રયે જવું.