સોદો પાકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોદો પાકવો

  • 1

    સોદામાં સફળ થવું; બરોબર સોદો થવો.

  • 2

    વાયદો પૂરો થવો, તેનો સમય થવો.