સોનેથી દાંત ઘસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનેથી દાંત ઘસવા

  • 1

    ધનની મોજ માણવી.

  • 2

    ધનાઢ્ય હોવું.