સોનેરી કેળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનેરી કેળું

  • 1

    એક સારી જાતનું કેળું.