સોનેરી ટોળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનેરી ટોળી

  • 1

    દગાબાજીનાં કામો ચાલાકીથી કરતી બદમાશોની ટોળી.