સોનાની ગારથી લીંપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાની ગારથી લીંપવું

  • 1

    ઘણું જ સુશોભિત કરવું.