સોનાની તક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાની તક

  • 1

    ફરી ફરી ન આવે તેવી સારી તક; અમૂલ્ય અવસર.