સોનાની પળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાની પળ

  • 1

    ફરી ફરી ન આવે તેવી સારી તક; અમૂલ્ય અવસર.