સોનાની લંકા લૂંટાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાની લંકા લૂંટાવી

  • 1

    ઘણી કીમતી વસ્તુનું ગૂમ થવું કે લૂંટાવું.