સોનાનો કોળિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાનો કોળિયો

  • 1

    મોંઘામાં મોંઘો ખોરાક.