સોનાને ઘૂઘરે રમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાને ઘૂઘરે રમવું

  • 1

    ગર્ભશ્રીમંતાઈમાં ઊછરવું.