સોનાને પારણે ઝૂલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોનાને પારણે ઝૂલવું

  • 1

    ગર્ભશ્રીમંતાઈમાં ઊછરવું.