સોભાગ ઉતરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોભાગ ઉતરાવવો

  • 1

    (વિધવાએ) ચોટલો વગેરે કઢાવી નાખવાં.