સોભાગ રાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોભાગ રાખવાં

  • 1

    વૈધવ્ય હોવાં છતાં હેવાતણનાં ચિહ્ન કાયમ રાખવાં.