સોભાગ લેવડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોભાગ લેવડાવવો

  • 1

    (વિધવાએ) ચોટલો વગેરે કઢાવી નાખવાં.