સોમવલ્લી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોમવલ્લી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વેદકાળમાં પ્રસિદ્ધ એક લતા, જેનાં પાનના રસનો યજ્ઞોમાં ઉપયોગ થતો.