સોમો ઉપાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોમો ઉપાય

  • 1

    મૃત્યુ સામે ઉપાય કે દવા (એ નથી એમ બતાવવા).