ગુજરાતી માં સોરાસોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોરાસોર1સોરાસોર2

સોરાસોર1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોલાછોલ; સોરંસારા.

મૂળ

'સોરવું' ઉપરથી

ગુજરાતી માં સોરાસોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોરાસોર1સોરાસોર2

સોરાસોર2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શોરબકોર.

  • 2

    [?] શોધાશોધ; ખોળાખોળ.

મૂળ

फा. शोर પરથી