ગુજરાતી માં સોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોળ1સોળ2

સોળ1

વિશેષણ

 • 1

  દસ વત્તા છ.

ગુજરાતી માં સોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોળ1સોળ2

સોળું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (સોટી વગેરેના) મારનો શરીર પર પડતો લિસોટો કે આંકો.

ગુજરાતી માં સોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોળ1સોળ2

સોળ

પુંલિંગ

 • 1

  સોળનો આંકડો કે સંખ્યા; '૧૬'.

ગુજરાતી માં સોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોળ1સોળ2

સોળ

પુંલિંગ

 • 1

  (સોટી વગેરેના) મારનો શરીર પર પડતો લિસોટો કે આંકો.

મૂળ

જુઓ સળ

ગુજરાતી માં સોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોળ1સોળ2

સોળું

વિશેષણ

 • 1

  ધોઈને અલગ રાખેલું.

ગુજરાતી માં સોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સોળ1સોળ2

સોળું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અબોટિયું.

 • 2

  મરજાદ.

 • 3

  સોળ; (સોટી વગેરેના) મારનો શરીર પર પડતો લિસોટો કે આંકો.