સોળે કળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળે કળા

  • 1

    પૂરેપૂરું; પૂર્ણ (ચંદ્રની ૧૬ કળા ઉપરથી).