સોંસરવું નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોંસરવું નીકળવું

  • 1

    સોંસરું જવું.

  • 2

    ન પચવું.