સોંસરું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોંસરું પડવું

  • 1

    સોંસરું જવું.

  • 2

    ન પચવું.