સોહાગ ઉતરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોહાગ ઉતરાવવો

  • 1

    હેવાતનનાં ચિહ્ન કઢાવી નાખવાં.