સો મણ રૂની તળાઈએ સૂવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સો મણ રૂની તળાઈએ સૂવું

  • 1

    નિશ્ચિંતતા–સુખચેન હોવાં.