સૌભાગ્યવંતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૌભાગ્યવંતી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સધવા; સુવાસિની.

સૌભાગ્યવતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૌભાગ્યવતી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સધવા; સુવાસિની.