ગુજરાતી

માં સૌભાગ્યવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સૌભાગ્યવતી1સૌભાગ્યવંતી2

સૌભાગ્યવતી1

વિશેષણ

 • 1

  સધવા; સુવાસિની.

ગુજરાતી

માં સૌભાગ્યવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સૌભાગ્યવતી1સૌભાગ્યવંતી2

સૌભાગ્યવંતી2

વિશેષણ

 • 1

  સધવા; સુવાસિની.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સધવા; સુવાસિની.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સધવા; સુવાસિની.