સૌરાષ્ટ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૌરાષ્ટ્રી

વિશેષણ

  • 1

    સૌરાષ્ટ્ર્નું.

સૌરાષ્ટ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૌરાષ્ટ્રી

પુંલિંગ

  • 1

    ત્યાંનો વતની.

સૌરાષ્ટ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૌરાષ્ટ્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉત્તર ગુજરાતની જૂની પ્રાકૃત ભાષા.