સૌ સારાં વાનાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૌ સારાં વાનાં થવાં

  • 1

    બધું હેમખેમ પાર ઊતરવું.