સ્વ૰ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વ૰

સર્વનામ​

  • 1

    'સ્વર્ગસ્થ'નું ટૂંકું રૂપ.