હુક્કાપાણી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુક્કાપાણી કરવાં

  • 1

    સાથે બેસી હુક્કાપાણી કરવાનો કે સામાજિક સંબંધ તોડવો.