હુક્કો ગગડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુક્કો ગગડાવવો

  • 1

    હુક્કાથી તમાકુ પીવી.