હુક્કો તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુક્કો તાણવો

  • 1

    હુક્કાથી તમાકુ પીવી.