હકડેઠઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હકડેઠઠ

વિશેષણ

  • 1

    ખીચોખીચ; ચિકાર.

હેકડેઠઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેકડેઠઠ

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી હકડેઠઠ; ખીચોખીચ; ચિકાર.