ગુજરાતી

માં હકડેઠઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હકડેઠઠ1હેકડેઠઠ2

હકડેઠઠ1

વિશેષણ

  • 1

    ખીચોખીચ; ચિકાર.

ગુજરાતી

માં હકડેઠઠની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હકડેઠઠ1હેકડેઠઠ2

હેકડેઠઠ2

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી હકડેઠઠ; ખીચોખીચ; ચિકાર.