હેકડાઠઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેકડાઠઠ

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી હકડેઠઠ; ખીચોખીચ; ચિકાર.