હકમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હકમાં

  • 1

    તરફેણમાં; પક્ષમાં; લાભમાં.