હુકમ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ કરવો

  • 1

    આજ્ઞા કરવી.