હુકમ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ કાઢવો

  • 1

    હુકમ જાહેર કરવો.

  • 2

    હુકમનું પાનું કાઢવું.