હુકમ છૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ છૂટવો

  • 1

    હુકમ જાહેર થવો.