હુકમ બહાર પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકમ બહાર પડવો

  • 1

    હુકમ નીકળવો.