ગુજરાતી

માં હૂકવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૂકવું1હૂંકવું2હેંકવું3

હૂકવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  વાંદરે બોલવું.

 • 2

  બરાડો પાડવો.

મૂળ

'હૂક' રવાનુકારી પરથી

ગુજરાતી

માં હૂકવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૂકવું1હૂંકવું2હેંકવું3

હૂંકવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  તલપી રહેવું; ટમટમવું.

 • 2

  જલ્દીથી પૂરું કરવું.

ગુજરાતી

માં હૂકવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હૂકવું1હૂંકવું2હેંકવું3

હેંકવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  તંગીમાં હોવું.

મૂળ

હેં રવ