હકારો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હકારો કરવો

  • 1

    હોકારો કરીને બોલાવવું.