હંકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હંકાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હાંકવું'નું પ્રેરક.

હુકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુકાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હૂકવું'નું પ્રેરક.

હૂંકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૂંકાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હૂંકવું'નું પ્રેરક.

હેંકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેંકાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હેંકવું'નું પ્રેરક.